JPMorgan Chase rozpocznie testy swojej kryptowaluty „JPM Coin”

JPMorgan Chase rozpocznie testy swojej kryptowaluty „JPM Coin”

 

Umar Farooq, szef ds. Cyfrowych usług skarbowych i blockchain w JPMorgan, ujawnił zamiar firmy, by rozpocząć pilotażowe testy JPM Coin z wybranymi klientami. 

Według Farooq JPMorgan odnotował wzrost zainteresowania ze strony globalnych klientów potencjalnymi korzyściami płynącymi z projektu bankowego JPM Coin ujawnionego w połowie lutego 2019 r. W szczególności klienci JPMorgan w USA, Europie i Japonii wyrazili zainteresowanie na temat JPM i możliwościami monet w przyspieszaniu transakcji papierami wartościowymi i obligacjami. Według Bloomberga próby będą przeprowadzane przy założeniu, że pozwolenie regulacyjne zostanie ostatecznie udzielone.

Po raz pierwszy ujawniony w lutym JPM Coin początkowo działa na szczycie Quorum, prywatnej wersji ethereum opracowanej przez bank. JPM Coin będzie funkcjonować jako stablecoin, początkowo moneta powiązana z dolarem amerykańskim ma zostać z czasem rozszerzona na inne tradycyjne waluty.

Omawiając stan rozwoju JPM Coin, Farooq powiedział Bloombergowi w dzisiejszym raporcie: “The technology is very good, but it takes time in terms of licensing and approval. It must be explained.”

 

    tags: 
  • JPM Coin

  • JPMorgan

  • JPMorgan Chase